Levende Molens vzw

De Gerardsmolen, Wippelgem-Evergem (Oost-Vlaanderen)
Windmolens
De Brembosmolen, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Watermolens
Roskot van Lampernisse, Bokrijk-Genk (Limburg)
Rosmolens
Maandag 26 oktober 2020
© 2020 Website en foto's: Levende Molens vzw
 
Verzekeringspolis
Cover verzekeringspolis

Verzekeringspolis,

Je kan de polis voor vrijwilige molenaars, cursisten en stagelopers downloaden via: verzekeringspolis.

Bij ongeval moet eerst een aangifteformulier aangevraagd worden via "Contacteer de VZW" - verzekering

Houtkenmerken molenhout
Cover houtkenmerken

HTCO en Levende Molens, Houtkenmerken molenhout, Levende Molens vzw, 2020, 56 blz.

Een handig boekje in A5 formaat met informatie over de verschillende houtsoorten die gebruikt worden in de molenbouw.

Van iedere houtsoort is er een fiche, een foto van een staal en de microscopische doorsnedefoto van het hout.

Verder een verklaring van enkele begrippen die nodig zijn voor het begrijpen van de houtkenmerken.

Prijs € 8,00 verzending inbegrepen voor België.

Molenweetjes
Cover Molenweetjes

F. Brouwers, Molenweetjes, Levende Molens vzw 2016, 40 blz., 32 foto's.

Een handig boekje in A5 formaat met allerlei informatie over de verschillende molentypes en granen.

Op de meeste molens is dit boekje gratis te verkrijgen.

Je kan het boekje ook van deze site downloaden: Molenweetjes

Overbrenging
Cover Overbrenging

Fred OOSTRA, Overbrenging,

Download een eenvoudig programma om het toerental van de molenstenen te berekenen afhankelijk van de wind.

Alle parameters zijn instelbaar (wind, afmetingen molenstenen, overbrenging...)

werking licht
Cover lichtwerking

@Levende Molens vzw, werking licht,

Bekijk hier hoe het lichtsysteem van een molen werkt (werking licht)

Molen je mee!
Cover Molen-je-mee!

Molen je mee!, Educatief pakket, in kleur

Het educatief pakket ‘Molen je Mee!’ bestaat uit 5 werkbladen met de bijbehorende oplossingenbladen en een lerarenhandleiding. Het kwam tot stand in samenwerking met Erfgoed Noorderkempen.

Je kan de bladen downloaden via: Invulwerkbladen, Ingevuld, Handleiding

Vlaamse Molengids
Cover Vlaamse Molengids

Vlaamse Molengids, Levende Molens VZW 2016, 12 blz, in kleur, geïllustreerd

Alle molens in Vlaanderen die voor het publiek toegankelijk zijn worden in deze inventaris opgegeven, per provincie in alfabetische rangschikking volgens hun gemeente, maar ook op kaart. Daarbij worden de naam en de ligging van elke molen aangeduid, vergezeld van een summiere voorstelling. Daarnaast is er ook praktische informatie opgenomen, zoals informatie over de Vlaamse Molendag, de data van de provinciale molendagen, nuttige telefoonnummers, enz.

Deze inventaris kan U van deze site downloaden (2.9 MB).

De pagina's voor elke provincie zijn ook apart te verkrijgen: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.

De toekomst van een verleden, Levende Molens in de Provincie Antwerpen
Cover Levende Molens in de provincie Antwerpen

Frans BROUWERS (onder redactie), De toekomst van een verleden, Levende Molens in de Provincie Antwerpen, Levende Molens Werkgroep Kempen-Antwerpen 1997, 32 blz., illustraties in kleur + kaart.

Na een beknopte algemene inleiding over het molenbestand in de provincie Antwerpen, volgt een volledige inventaris, per gemeente, van het in 1997 resterend molenpatrimonium (12 watermolens, 33 windmolens en 1 rosmolen). Elke molen is in kleur afgebeeeld, met telkens ernaast het volledige adres, en een korte historische en technische beschrijving. Middenin de brochure is, op A4 formaat en in kleur, een wegenkaart afgedrukt, waarop de molens zijn gelokaliseerd.

Prijs: uitgeput - geen herdruk voorzien

Hondenmolens
Cover Hondenmolens

Jan DELCOUR, Hondenmolens, Levende Molens vzw 1999, 67 blz., 91 foto's.

Met deze studie wordt voor het eerst een systematisch onderzoek aangereikt over de tredmolens, die door boer en ambachtsman van weleer werden aangewend voor diverse doeleinden in het kader van de kleinschalige handnijverheden.

Prijs: uitverkocht

Lokerse Molens
Cover Lokerse Molens

Roland MEYFROOT e.a., Lokerse Molens, Levende Molens v.z.w. en haar werkgroep Oost-Vlaanderen 2002, 82 blz., overvloedig geïllustreerd.

Naar aanleiding van de restauratie van de Heirbrugmolen te Lokeren, wil deze uitgave de lezers een beeld geven van het rijke verleden van Lokeren. Daarbij zijn natuurlijk een aantal bladzijden gewijd aan de bescherming en restauratie van de Heirbrugmolen of Van Lierdemolen.

Prijs: de voorraad van dit boekje is uitgeput

De Laarmolen. Het oude en het nieuwe verhaal van een oliemolen aan de waterkant
Cover Laarmolen

Jan VERHEYEN (red.), De Laarmolen. Het oude en het nieuwe verhaal van een oliemolen aan de waterkant, vzw De Laermolen, met steun van Levende Molens v.z.w. 2004, 208 blz., 100 illustraties, gedeeltelijk in kleur.

Het boek geeft een erg volledig en rijkelijk geïllustreerd overzicht van de geschiedenis van de watermolen én van het voortreffelijk geslaagde restauratieproject. Voor de historische bijdrage heeft men een schat aan archivarisch, cartografisch en fotografisch materiaal onderzocht en vergeleken met een bouwtechnische, een bouwhistorische en een archeologische studie. Wellicht zijn er weinige molens in Vlaanderen zo grondig onderzocht als deze.

De tweede helft van het boek bespreekt alle details van het restauratieproject: de moeilijke, zoekende aanloopfase waarin de molenidealisten de ene tegenslag na de andere moesten oplossen, maar ook de restauratiefase zelf wordt in alle aspecten besproken. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan de interactie met de omgeving (o.a. de stuwproblematiek). Door de duidelijke visie en het onstuitbare enthousiasme van vzw De Laermolen is dit een erg geslaagd, vlot afgewerkt restauratieproject geworden met een integrale aanpak. Een project dat als voorbeeld kan dienen voor andere molenrestauraties.

Meer informatie omtrent dit boek vindt U ook op de site van de Laermolen.

Prijs: € 22,00 te storten op rekeningnummer: 646-2206611-69 van vzw De Laermolen te Withof 4, B-2320 Hoogstraten, met vermelding "Boek De Laarmolen".

Pakket met 20 houtstalen
Cover Houtstalen

Pakket met 20 houtstalen, Samenstelling Levende Molens vzw en Houtcentrum voor het technisch onderwijs.

Hout: "Bekijk niet langer foto's, voelen en ruiken kan nu ook !"

Dit pakket bevat 20 houtstalen van houtsoorten die in de molenbouw gebruikt worden. De stalen zijn ongeveer 7 op 10 cm. Voor iedere houtsoort is er een technische steekkaart voorzien met informatie over: herkomst, handelsnamen, kenmerken, eigenschappen, bewerking, afwerking, toepassingen, bijzonderheden, handelsvorm en bevoorrading.

Indien gewenst kunnen er later nog bijkomende stalen worden besteld.

Prijs: € 50

Getijdenmolens in West-Europa
Cover getijdenmolens

Levende Molens vzw en Cultura 2000, Getijdenmolens in West-Europa,

Dit extra nummer van Levende Molens geeft een overzicht van de getijdenmolens op de kusten van West-Europa.

Prijs: € 10,00 (verzending in België inbegrepen)

Index Levende Molens vanaf 1998
Cover Index Levende Molens vanaf 1998

Index Levende Molens vanaf 1998, Overzicht van alle artikels verschenen in Levende Molens vanaf 1998

Je kan de index downloaden via: Index Levende Molens vanaf 1998

Levende Molens vzw: ID 846581 - Ondernemersnummer: 421910705
Maatschappelijke zetel: Watermolenweg 2, B 2490 Balen
Secretariaat: Kapellestraat 73, B-9160 Lokeren
Contacteer de VZW