Levende Molens vzw

De Heirbrugmolen, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Windmolens
De Slagmolen, Genk (Limburg)
Watermolens
Rosmolen, Lommel (Limburg)
Rosmolens
Vrijdag 21 september 2018
© 2018 Website en foto's: Levende Molens vzw
 

Welkom bij Levende Molens vzw .

Als vereniging is Levende Molens vzw  reeds meer dan 30 jaar actief voor het behoud, herstel en levend houden van de traditionele molens in Vlaanderen. Dit omvat wind-, water- en rosmolens.

Onze vereniging richt zich vooral naar de (vrijwillig) molenaars. Het zijn dezen die onze molens effectief en op regelmatige basis actief houden en onderhouden.

Daartoe geven wij zesmaal per jaar ons tijdschrift Levende Molens  uit met daarin molenstudies en actueel molennieuws. Daarnaast richt de vereniging ongeveer tweejaarlijks een molenaarscursus in. Verder is Levende Molens  vzw  de drijvende kracht achter de organisatie van de Vlaamse Molendag (op de laatste zondag van april) en de uitgave van de Vlaamse Molengids. Tot slot werken wij mee aan verschillende activiteiten zoals de Vlaams-Brabantse contactdag. De werking van de vereniging steunt op de werkgroepen die actief zijn in de verschillende provincies.

37ste Vlaams-Brabantse contactdag

zaterdag 6 oktober 2018

Progamma

Vanaf 12.00 u: ontvangst in het gemeentehuis van Boekel,

St.-Agathaplein 2, 5424 AB Boekel

Bezoek aan volgende molens:

Boekel, Standaardmolen

Gemert, De Volksvriend

Keldonk, Molen de Hoop

Uden, Molen van Jette

Zeeland (Oventje), Molen St.-Victor

Eerde, St.-Antoniusmolen

Na het bekijken van de molens komen we rond 18.00 u. samen in

Nia Domo, Sint Agathaplein 6 te Boekel,

om daar tijdens een maaltijd de belevenissen en indrukken van de dag met elkaar te delen en contacten aan te halen en stimuleren (dranken die niet bij de maaltijd zijn inbegrepen komen voor eigen rekening).

Deelnemen kan door het overschrijven van € 25,00 op bankrekening

IBAN: BE36 4340 0148 2181

BIC: KREDBEBB

van Levende Molens v.z.w.

NSB-straat 15

B 2180 Ekeren

Leden van Levende Molens krijgen een korting van € 5,00 mits vermelding van lidnummer

Inschrijven voor 1 oktober 2018

Zoals gebruikelijk zorgen de deelnemers voor eigen transport (zorg dat er minsten één BOB per wagen is).

Tentoonstelling Molen van Oelegem

Fototentoonstelling in de molen met 49 foto’s van 47 molens die in een straal van 12 km rond de molen van Oelegem stonden of nog staan.

Wanneer: vanaf 14 oktober elke tweede zondag van de maand tussen 10.30 u en 17.00 u en elke laatste zondag tussen 13.00 en 17.000 u.

Vertelnamiddag op 21 oktober tussen 14 en 17 u.

Levende Molens vzw: ID 846581 - Ondernemersnummer: 421910705
Maatschappelijke zetel: NSB-straat 15, B-2180 Ekeren
Secretariaat: Kapellestraat 73, B-9160 Lokeren